Полномочия Держархбуд-инспекции в сфере контроля за ремонтом дорог

В связи с устным ответом полученным в николаевской Госархстройинспекции о том, что они якобы инспектируют только объекты, на которые ими выдавалась декларация о выполнении строительных работ, 18 июля по эл.почте направил в главный офис Госархстройинспекции инфозапрос следующего содержания

Інформаційний запит

17.07.12 я звернувся до філії Держархбудінспекції у м. Миколаїв за адресою вул. Космонавтів 61 із клопотанням (вхідний номер П-160-22-12) про проведення обстеження ділянки дороги, на якій було відновлено дорожнє покриття після ремонтних робіт КП «Миколаїівводоканал», та визначення відповідності відновленного покриття нормам ДСТУ 3587-97.
У телефонному режимі мені було повідомленно, що виконання такіх функцій входить до повноважень Держархбуіднспекції виключно у разі наявності декларації про будівельні роботи, яка затверджується Інспекцією. Оскільки на поточний ремонт декларація не оформлюється, інспектування таких об'єктів повноваженнями Держархбудінспекції не передбачене. Додатковим аргументом у відповіді було те, що Держархбуінспекція не володіє необхідним метрологічним обладнанням для проведення такої перевірки.

Розом із тим, у ст. 4 «Положення про державну архітектурно-будівельну інспекцію» зазначається наступне

8) здійснює в межах своїх повноважень державний контроль за дотриманням:

юридичними і фізичними особами державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою

10) проводить перевірки:

дотримання суб'єктами у сфері житлово-комунального господарства державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою

У «Положенні» також вказується

5. Держархбудінспекція України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

2) залучати до проведення перевірок і підготовки висновків зпитань, що належать до її компетенції, представників центральнихта місцевих органів виконавчої влади, органів місцевогосамоврядування, громадських організацій (за погодженням з їхкерівниками), фахівців науково-дослідних, дослідно-конструкторських, експертних та проектних установ;

Отже, керуючись п.3 ст.19 ЗУ «Про доступ до публічної іноформації» прошу повідомити

1. Чи належить до повноважень Держархбудінспекції перевірка дотримання юридичними та фізичними особами державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою шляхом інспектування та обстеження, у тому числі метрологічного, об'єктів благоустрою, незалежно від порядку оформлення робіт з благоустрою чи з відновлення об'єктів благоустрою.

2. Якщо до повноважень Держархбудінспекції така перевірка не належить, яким чином Держархбуінспекція реалізує своє право на контроль за дотриманням юридичними і фізичними особами державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою.


Получил ответ обычной почтой, честно говоря, удивился, правда ответ дан на день позже срока отведённого ЗУ «О доступе к публичной информации»

Держархбудінспекція

ответ слишком формальный, нюансы затронутые в моих вопросах в нём не отражены, по-сути пересказ законодательства, уже и так процитированного в моём запросе, но во всяком случае нет подтверждения того, что полномочия Держархбуд-инспекции по надзору распространяются только на специфические случаи.

таким образом Держархбуд-инспекция — это орган, уполномоченный оценивать соответствие состояния объектов благоустройства, в том числе дорог, как одного из таких объектов, государственным стандартам путём проведения проверок


связанная запись: Общественный контроль: станьте общественным инспектором!

ссылки:

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України

ст. 244-6 КУпАП (полномочия Держархбуд-инспекции в рассмотрении дел об административных правонарушениях)

Сайт Держархбуд-инспекции

адрес эл.почты: dabi@dabi.gov.ua

Общественный контроль: станьте общественным инспектором!

Оказывается, дороги в городе может контролировать не только ГАИ и не только по закону о дорожном движении, а и по закону о благоустройстве населенных пунктов. В частности, этот контроль может осуществляться общественым инспектором zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0220-07

Ответ Минрегиона о контроле за пределами красных линий:Становитесь общественными инспекторами!